ส่งข้อมูลจาก HTML form ไป Google Sheet

เมื่อการใช้ Google Form เก็บข้อมูลไม่เพียงพออีกต่อไป เรามาส่งข้อมูลจาก HTML ไป Google Sheet กันเถอะ โปรเจคนี้เริ่มต้นขึ้น เนื่องในโอกาสสุดพิเศษ เมื่อพี่ชายสุดที่รักกำลังจะแต่งงาน ซึ่งแน่นอนว่างานใหญ่ระดับนี้ ก็จะต้องมีการเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย เจ้าของงานมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงจำนวนแขกที่เข้าร่วมงานล่วงหน้า จึงเป็นที่มาของไอเดียว่าเราจะส่ง Google Form ไปเพื่อให้แขกได้ตอบรับว่าจะมาเข้าร่วมงานหรือไม่ เข้าร่วมเฉพาะพิธีเช้า หรือพิธีเย็น รวมไปถึง After Party นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจคนี้

แต่งานใหญ่ระดับจังหวัดแบบนี้ทั้งที จะมาใช้ Google Form ส่งแบบสอบถาม ก็คงจะดูธรรมดาๆไป เรามาสร้างขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ไปเลยดีกว่า แต่เนื่องจากว่ารายชื่อแขก จะมีทั้งแขกของบ่าวสาวเอง รวมไปถึงแขกของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเพื่อให้ใกล้เคียงกับความต้องการแรกมาที่สุดในการอ่านผลการตอบรับ ซึ่ง Google Form ก็จะส่ง Results ไปที่ Google Sheet ดังนั้น ถึงเราจะย้ายแบบฟอร์มมาอยู่บนเว็บไซต์แล้ว Results ที่เกิดขึ้น ก็ควรจะไปแสดงผลบน Google Sheet เช่นเดียวกัน ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่า ว่าเราจะส่งข้อมูลจากแบบฟอร์ม HTML ธรรมดาๆ ไปยัง Google Sheet ได้อย่างไร

ดูตัวอย่างโค้ดทั้งหมดได้ที่ Github - MaxGunFunFest

1. สร้าง Google Sheet

 • อันดับแรกก็ต้องไปสร้าง Google Sheet ขึ้นมาก่อน ซึ่งชีทนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะเก็บข้อมูลมาจากแบบฟอร์มมาใส่ไว้นั่นเอง
 • จุดสำคัญตรงนี้จะอยู่ที่การตั้ง headers หรือชื่อ column เราจะต้องวางแผนว่าต้องการจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

Headers

2. สร้าง Google App Script

 • ไปที่ Extensions -> Apps Script

Google App Script

 • แปะโค้ดด้านล่าง (แปะทับ myfunction() {... ได้เลย)
 • ถ้าต้องการ timestamp ตอนที่คน submit form ให้ เพิ่ม column Date ด้วย
 • กด Run และ Review permission ต่างๆ
  const sheetName = 'Sheet1'
  const scriptProp = PropertiesService.getScriptProperties()

  function initialSetup () {
   const activeSpreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
   scriptProp.setProperty('key', activeSpreadsheet.getId())
  }

  function doPost (e) {
   const lock = LockService.getScriptLock()
   lock.tryLock(10000)

   try {
    const doc = SpreadsheetApp.openById(scriptProp.getProperty('key'))
    const sheet = doc.getSheetByName(sheetName)

    const headers = sheet.getRange(1, 1, 1, sheet.getLastColumn()).getValues()[0]
    const nextRow = sheet.getLastRow() + 1

    const newRow = headers.map(function(header) {
     return header === 'Date' ? new Date() : e.parameter[header]
    })

    sheet.getRange(nextRow, 1, 1, newRow.length).setValues([newRow])

    return ContentService
     .createTextOutput(JSON.stringify({ 'result': 'success', 'row': nextRow }))
     .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON)
   }

   catch (e) {
    return ContentService
     .createTextOutput(JSON.stringify({ 'result': 'error', 'error': e }))
     .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON)
   }

   finally {
    lock.releaseLock()
   }
  }

3. เพิ่ม Trigger ให้กับ Script

 • ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลือก Triggers แล้วกดปุ่ม Add Trigger
 • ตั้งค่าตามด้านล่างนี้ แล้วกด Save
  • Choose which function to run: doPost
  • Choose which deployment should run: Head
  • Select event source: From spreadsheet
  • Select event type: On form submit

Trigger

4. Deploy the project

 • ขั้นตอนสุดท้ายบนฝั่งของ Google App Script ก็คือการ Deploy project
 • ให้เราทำการเลือก Deploy > New Development แล้วเลือก Web app
 • กรอกข้อมูล Description ของโปรเจคนี้ Execute As ให้เลือก Me และ Who has access ให้เลือกเป็น Anyone
 • เมื่อคลิก Deploy แล้ว ให้เก็บ web app URL ซึ่งจะต้องใช้ในขั้นตอนถัดไป สำคัญ

Deploy

5. สร้าง HTML Form บนเว็บไซต์

 • กลับมาที่เว็บไซต์ของเรา สร้าง HTML form ตามแบบตัวอย่างด้านล่าง โดยอย่าลืมเปลี่ยน YOUR_WEBAPP_URL เป็น web app URL ที่เราได้จากขั้นตอนที่แล้ว
 • ตัวอย่างของ web app URL (https://script.google.com/macros/s/...)
 • ระมัดระวังในการตั้งชื่อ name ในแบบฟอร์ม เพราะชื่อตรงนี้ จะต้องตรงกับชื่อ columns (headers) บน Google Sheet (Case sensitive ด้วยนะ)
  <form 
   method="POST" 
   action="YOUR_WEBAPP_URL"
  >
   <input name="Email" type="email" placeholder="Email" required>
   <input name="Name" type="text" placeholder="Name" required>
   <button type="submit">Send</button>
  </form>

ถึงขั้นตอนนี้ เราก็จะได้แบบฟอร์ม ที่สามารถส่งข้อมูลไปยัง Google Sheet ได้เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปจะเป็นลูกเล่นเสริมเพิ่มเติม ที่ใส่เพิ่มเข้ามา เพื่อให้แบบฟอร์มสมบูรณ์ และพร้อมนำไปใช้งานจริง จะมีลูกเล่นอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

6. (Optional) ลูกเล่นเสริมเพิ่มเติม

6.1 Submit form แล้วให้อยู่ที่หน้าเดิม ไม่เปลี่ยนหน้า

6.2 Submit form แล้ว disable ปุ่ม ไม่ให้กดซ้ำ

6.3 ถ้าเลือก option นี้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลที่เหลือ


Ref: Submit a HTML form to Google Sheets

Written on November 24, 2023